Доставка

Текст песни sarit hadad tak tak: sex мультики ну погоди

Az ma zot ahava him zeh kol asipur nizheret lo lehipaga latzet him lev shavur paam kar paam cham zeh oseh li balagan matzati li bachur bachur kaze' bayshan. TAK TAK. Tak tak halev k'mo sha'on metak'tek bi tak tak zeh eich she'atah mis' takel bi yachad rak shneinu yachad be'ahavah. Tak tak. Chabek oti bishtei yadaim vetif'tach LYRICS. Chuli Zakai. MUSIC. Sotis Volnis. SINGER. Sarit Hadad. Kshe'otcha pagashti kol kach itragashti kmo mapal zorem balev kmo chalom mulcha chozer elokim shalach otcha shetihiye' li derech osher lechayai

Hodu lehashem ki tov ki leholam chasdo a'hor shelcha tmid betochi venoten et akol bishvili rak elecha bikashti latet li etza lachaim vehet aderech tarhe. Tesha baboker vetaam shel osher itcha bekafe' tel aviv motek shel gever legamrei beseder gonev levavot misaviv ata lo proffessor velo menate'ach. Al tohav oti lo tzarich tovot al tivne' li armon lech ve'al tachzor al tohav oti lo tzarich tovot al tivne' li armon lech ve'al tachzor hey zeh ashir sheli al tafria. Bat-Sheva Ofra Haza-Ashkenazi was an Israeli singer, actress, and recording artist. Her voice has been described as a "tender" mezzo-soprano. Inspired Ech berega lechayai nichnasta et atzeva lepanai echzarta rak otcha rak otcha lo chashuv li ma omrim ani borachat mikulam elecha rak otcha rak otcha lo rotza.

Заказать звонок
+7 ( )
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Facebook Вконтакте Одноклассники
Регистрация
Войти через социальную сеть:
Facebook Вконтакте Одноклассники
Thadhanby © 2010
www.000webhost.com